Alpaca’s zijn echte kuddedieren en hebben soortgenoten nodig om met elkaar te kunnen communiceren en zich veilig te kunnen voelen.

Voor 2 alpaca’s heb je minimaal 1000m2 weiland nodig; voor elke volgende alpaca dient rekening gehouden te worden met 500m2 extra.

Dat is een comfortabel streefdoel.